Anna Maria Nagel | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Anna Maria Nagel

Tytuł: 
Wpływ mikrośrodowiska guza na komórki nowotworowe raka piersi w kontekście zmian w obrębie receptora estrogenowego
Tytuł w języku obcym: 
The influence of tumour microenvironment on breast cancer cells in the context of changes within oestrogen receptor
Promotor: 
Dr hab. Anna Żaczek
Promotor pomocniczy: 
Dr Aleksandra Markiewicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 stycznia 2019