Igor Rafał Obuchowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Igor Rafał Obuchowski

Tytuł: 
Współpraca pomiędzy małymi białkami szoku cieplnego IbpA i IbpB w wiązaniu i późniejszej dezagregacji zdenaturowanych białek
Promotor: 
Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

16 listopada 2018