fbpx Igor Rafał Obuchowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Igor Rafał Obuchowski

Igor Rafał Obuchowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2021 roku

magister Biotechnologii

Igor Rafał Obuchowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współpraca pomiędzy małymi białkami szoku cieplnego IbpA i IbpB w wiązaniu i późniejszej dezagregacji zdenaturowanych białek”

„Small heat shock proteins IbpA and IbpB cooperate in sequestration of misfolded substrates to promote their refolding”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Otlewski, dr hab. Wojciech Pokrzywa

Dyplom nr 4633.


Gdańsk, 01 lutego 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 123.51 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie129.22 KB
Data publikacji: środa, 2 stycznia 2019 roku, 14:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 listopada 2021 roku, 13:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana