Marta Hubisz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Marta Hubisz

Tytuł: 
Analiza funkcjonalna receptora GerA w przetrwalnikach Bacillus subtilis
Tytuł w języku obcym: 
Functional analysis of GerA germination receptor in Bacillus subtilis endospores
Promotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Promotor pomocniczy: 
Dr Adam Iwanicki
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

12 października 2018