Tomasz Mikołaj Maciąg | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Tomasz Mikołaj Maciąg

Tytuł: 
Oddziaływania międzygatunkowe w obrębie konsorcjum bakterii chroniącego ziemniaka przed bakteriami pektynolitycznymi
Tytuł w języku obcym: 
Interspecies interactions within consortium of bacteria protecting potato against pectinolytic bacteria
Promotor: 
Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2018