Agata Woźniak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister inżynier Biotechnologii

Agata Woźniak

Tytuł: 
Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów na działanie antybiotyków
Tytuł w języku obcym: 
Photodynamic inactivation as a tool for sensitization of multidrug resistant pathogens to antimicrobials
Promotor: 
Dr hab. Mariusz Grinholc
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2018