Michał Karol Pierański | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Michał Karol Pierański

Tytuł: 
Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym
Tytuł w języku obcym: 
Evaluation of photoinactivation potential in eradication of Streptococcus agalactiae in the urogenital system
Promotor: 
Dr hab. Mariusz Grinholc
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2018