Inga Blanka Jamrożek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Magister Biotechnologii

Inga Blanka Jamrożek

Tytuł: 
Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis
Tytuł w języku obcym: 
Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor
Promotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Kopromotor: 
Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2018

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Sławomir Filipek
  • Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk