fbpx Angelika Małgorzata Michalak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Angelika Małgorzata Michalak

Angelika Małgorzata Michalak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2021 roku

magister Biotechnologii

Angelika Małgorzata Michalak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultury in vitroin vivo roślin z gatunku lris pseudacorus źródłem związków biologicznie czynnych”

ln vitro and in vivo cultures of lris pseudacorus plants as a source of biologically active secondary metabolites”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr. hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk, dr hab. n. farm. Michał Tomczyk

Dyplom nr 4702.


Gdańsk, 25 października 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa5.17 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract174.75 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie155.9 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.16 MB
PDF icon Recenzja 2234.2 KB
Data publikacji: czwartek, 27 grudnia 2018 roku, 13:22
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 grudnia 2021 roku, 11:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana