Angelika Małgorzata Michalak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Angelika Małgorzata Michalak

Tytuł: 
Kultury in vitro i in vivo roślin z gatunku lris pseudacorus źródłem związków biologicznie czynnych
Tytuł w języku obcym: 
ln vitro and in vivo cultures of lris pseudacorus plants as a source of biologically active secondary metabolites
Promotor: 
Dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

19 stycznia 2018