Małgorzata Kleczewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Małgorzata Kleczewska

Tytuł: 
Porównanie bakteryjnych i eukariotycznych systemów Hsp70 funkcjonujących w biogenezie centrów żelazo – siarkowych
Tytuł w języku obcym: 
Comaprison of bacterial and eukaryotic Hsp70 systems functioning in the biogenesis of iron-sulfur clusters
Promotor: 
Dr hab. Rafał Dutkiewicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

09 lutego 2018

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Hanna Kmita
  • Prof. dr hab. Paweł Lipiński