Agnieszka Emilia Misztak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Agnieszka Emilia Misztak

Tytuł: 
Genomika, charakterystyka fenotypowa oraz analiza mikrobiomu jadalnych cyjanobakterii z rodzaju Arthrospira
Tytuł w języku obcym: 
Genomics, phenotypic characterisation and microbiome analysis of edible cyanobacteria from Arthrospira genus
Promotor: 
Dr hab. Małgorzata Waleron
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

08 grudnia 2017

Recenzenci

  • Dr hab. Mikołaj Kokociński, prof. nadzw.
  • Dr hab. Joanna Puławska, prof. nadzw.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract125.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie150.68 KB