fbpx Agnieszka Emilia Misztak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agnieszka Emilia Misztak

Agnieszka Emilia Misztak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Agnieszka Emilia Misztak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Genomika, charakterystyka fenotypowa oraz analiza mikrobiomu jadalnych cyjanobakterii z rodzaju Arthrospira

„Genomics, phenotypic characterisation and microbiome analysis of edible cyanobacteria from Arthrospira genus”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Waleron

Recenzenci: dr hab. Mikołaj Szymon Kokociński, prof. UAM, prof. dr hab. inż. Joanna Puławska

Dyplom nr 4455.


Gdańsk, 28 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract125.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie150.68 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.04 MB
PDF icon Recenzja 2369.4 KB
Data publikacji: czwartek, 29 marca 2018 roku, 8:54
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 lipca 2019 roku, 8:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana