Aleksandra Ewa Lewandowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Aleksandra Ewa Lewandowska

Tytuł: 
Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna płynów pęcherzykowych jako potencjalna metoda oceny jakości oocytów pochodzących od pacjentek przechodzących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego
Tytuł w języku obcym: 
Qualitative and quantitative proteomic analysis of human follicular fluids as a potential method of quality assessment of oocytes from patients undergoing in vitro fertilization procedure
Promotor: 
Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

17 listopada 2017