Monika Romanik-Błońska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Monika Romanik-Błońska

Tytuł: 
Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi
Tytuł w języku obcym: 
Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines
Promotor: 
Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

17 listopada 2017