fbpx Kamil Mieczkowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Kamil Mieczkowski

Kamil Mieczkowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2020 roku

magister Biotechnologii

Kamil Mieczkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie FGFR2 w progresji i terapii luminalnych raków piersi”

„FGFR2 importance in luminal breast cancer progression and therapy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Rafał Sądej

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW, dr hab. Łukasz Opaliński

Dyplom nr 4592.


Gdańsk, 06 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 269.2 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie181.23 KB
Data publikacji: środa, 28 marca 2018 roku, 11:55
Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 listopada 2020 roku, 13:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana