Kamil Mieczkowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Kamil Mieczkowski

Tytuł: 
Znaczenie FGFR2 w progresji i terapii luminalnych raków piersi
Tytuł w języku obcym: 
FGFR2 importance in luminal breast cancer progression and therapy
Promotor: 
Dr hab. Rafał Sądej
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

12 czerwca 2017