Anna Patrycja Felberg | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Anna Patrycja Felberg

Tytuł: 
Znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej
Tytuł w języku obcym: 
Role of the complement system in cancer development and anticancer therapy
Promotor: 
dr hab. Marcin Okrój
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

12 czerwca 2017