fbpx Małgorzata Ropelewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Małgorzata Ropelewska

Małgorzata Ropelewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 marca 2019 roku

magister Biotechnologii

Małgorzata Ropelewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie N-końcowej domeny oraz struktury czwartorzędowej proteazy Lon Escherichia coli

„Role of N-terminal domain and quaternary structure Escherichia coli Lon protease”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dr hab. Urszula Irena Zielenkiewicz

Dyplom nr 4398.


Gdańsk, 12 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract177.29 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie281.71 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1552.19 KB
PDF icon Recenzja 21.53 MB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 14:28
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 marca 2019 roku, 12:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana