fbpx Aleksandra Urban | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Aleksandra Urban

Aleksandra Urban

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2021 roku

magister Biotechnologii

Aleksandra Urban

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny”

„Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna S. Świerzko , dr hab. Magdalena Winiarska

Dyplom nr 4715.


Gdańsk, 06 grudnia 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa9.91 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 112.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie128.37 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.54 MB
PDF icon Recenzja 2267.83 KB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 13:45
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 grudnia 2021 roku, 13:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana