Aleksandra Urban | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Aleksandra Urban

Tytuł: 
Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny
Tytuł w języku obcym: 
Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications
Promotor: 
Dr hab. Marcin Okrój
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

17 lutego 2017