Jakub Michał Fikowicz-Krośko | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Jakub Michał Fikowicz-Krośko

Tytuł: 
Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.
Tytuł w języku obcym: 
Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.
Promotor: 
Dr hab. Robert Czajkowski
Kopromotor: 
dr Nicole Cotte-Pattat
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

17 lutego 2017