fbpx Andrzej Bartłomiej Dubiel | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Andrzej Bartłomiej Dubiel

Andrzej Bartłomiej Dubiel

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2020 roku

magister inżynier Biotechnologii

Andrzej Bartłomiej Dubiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2”

„ClpAP protease as a controlling factor of the parDE toxin-antitoxin system activation of RK2 plasmid”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Igor Konieczny

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Węgrzyn
Recenzenci: Dr hab. Benedykt Władyka, Dr hab. Urszula Zielenkiewicz

Dyplom nr 4605.


Gdańsk, 27 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 281.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie353.99 KB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 13:33
Ostatnia modyfikacja: sobota, 28 listopada 2020 roku, 10:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana