Andrzej Bartłomiej Dubiel | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister inżynier Biotechnologii

Andrzej Bartłomiej Dubiel

Tytuł: 
Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2
Tytuł w języku obcym: 
ClpAP protease as a controlling factor of the parDE toxin-antitoxin system activation of RK2 plasmid
Promotor: 
Prof. dr hab. Igor Konieczny
Promotor pomocniczy: 
Dr Katarzyna Węgrzyn
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

13 stycznia 2017

Recenzenci

  • Dr hab. Benedykt Władyka
  • Dr hab. Urszula Zielenkiewicz