fbpx Marta Halszka Gross | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Marta Halszka Gross

Marta Halszka Gross

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 marca 2019 roku

magister Biotechnologii

Marta Halszka Gross

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza stabilności białka DnaA Escherichia coli w regulacji inicjacji replikacji DNA”

„The analysis of the stability of Escherichia coli DnaA protein in the regulation of DNA replication”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Ewa Węgrzyn
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Bartosik, prof. dr hab. Matthias Bochtler

Dyplom nr 4397.


Gdańsk, 12 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract338.35 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie435.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1720.79 KB
PDF icon Recenzja 2297.65 KB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 13:29
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 marca 2019 roku, 12:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana