Paulina Weiher | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Paulina Weiher

Tytuł: 
Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.
Promotor: 
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Promotor pomocniczy: 
Dr inż. Dawid Nidzworski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

18 listopada 2016