fbpx Anna Karłowicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Karłowicz

Anna Karłowicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2018 roku

magister Biotechnologii

Anna Karłowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalno-funkcjonalna proteazy Lon z Escherichia coli  - identyfikacja miejsca wiązania DNA”

„Structural-functional analysis of Lon protease from Escherichia coli – identification of DNA interaction site”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Recenzenci: dr hab. Daniel Krowarsch, dr hab. Anna Magdalena Pawlik

Dyplom nr 4257.


Gdańsk, 01 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract679.02 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie680.76 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1176.79 KB
PDF icon recenzja 22.65 MB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 12:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 marca 2018 roku, 13:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana