Weronika Aniela Hoffmann | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biologii

Weronika Aniela Hoffmann

Tytuł: 
Aktywność rekombinowanej rybonukleazy DICER w kontekście infekcji herpeswirusowej
Tytuł w języku obcym: 
Activity of recombinant ribonuclease DICER in the context of herpesviral infection
Promotor: 
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Promotor pomocniczy: 
Dr Anna Kurzyńska-Kokorniak
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

13 maja 2016