fbpx Sabina Elżbieta Żołędowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Sabina Elżbieta Żołędowska

Sabina Elżbieta Żołędowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 maja 2019 roku

Magister Biotechnologii

Sabina Elżbieta Żołędowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka bioróżnorodności i pan-genomu bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Pectobacterium parmentieri

„Characterization of the biodiversity and pan-genome of plant pathogenic bacteria from Pectobacterium parmentieri species”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kopromotor: prof. Alessio Mengoni

Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Śledź
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Brzostek, dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS

Dyplom nr 4435.


Gdańsk, 29 maja 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract160.61 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie161.59 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1493.08 KB
PDF icon Recenzja 2410.04 KB
Data publikacji: wtorek, 7 czerwca 2016 roku, 14:33
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 czerwca 2019 roku, 14:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana