fbpx Agata Motyka-Pomagruk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agata Motyka-Pomagruk

Agata Motyka-Pomagruk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 września 2019 roku

Magister Biotechnologii

Agata Motyka-Pomagruk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii z gatunku Dickeya solani oraz opracowanie nowatorskich metod ochrony roślin przed patogenami bakteryjnymi”

„Genotypic and phenotypic characterization of bacteria from Dickeya solani species and development of novel control methods against phytopathogens”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kopromotor: prof. Alessio Mengoni

Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Śledź
Recenzenci: dr hab. Monika Beata Janczarek, prof. UMCS, prof. dr hab. Katarzyna Dorota Lisowska

Dyplom nr 4495.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract65.08 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie67.06 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1344.52 KB
PDF icon Recenzja 2876.96 KB
Data publikacji: wtorek, 7 czerwca 2016 roku, 13:46
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 15:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana