Agata Motyka-Pomagruk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Magister Biotechnologii

Agata Motyka-Pomagruk

Tytuł: 
Charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii z gatunku Dickeya solani oraz opracowanie nowatorskich metod ochrony roślin przed patogenami bakteryjnymi
Tytuł w języku obcym: 
Genotypic and phenotypic characterization of bacteria from Dickeya solani species and development of novel control methods against phytopathogens
Promotor: 
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Kopromotor: 
Prof. Alessio Mengoni
Promotor pomocniczy: 
Dr Wojciech Śledź
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

13 listopada 2015

Recenzenci

  • Dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS
  • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract65.08 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie67.06 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1344.52 KB
PDF icon Recenzja 2876.96 KB