fbpx Wojciech Śledź | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wojciech Śledź

Wojciech Śledź

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 07 czerwca 2002 roku

Wojciech Śledź

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykrywanie, identyfikacja i badanie zróżnicowania genetycznego polskiej kolekcji bakterii Erwinia carotovora subsp. Atroseptica/Pectobacterium carotovorum subsp. Atrosepticum

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Adam Jaworski, Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Dyplom nr 2163.


Gdańsk, 07 czerwca 2002 r.

Data publikacji: środa, 1 lipca 2015 roku, 13:01
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lipca 2015 roku, 13:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana