fbpx Mirosław Jarząb | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mirosław Jarząb

Mirosław Jarząb

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 stycznia 2018 roku

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Mirosław Jarząb

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularny mechanizm aktywacji ludzkiej proteazy HtrA2(Omi) ”

„Molecular mechanism of activation of the human protease HtrA2(Omi)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 4248.


Gdańsk, 31 stycznia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract88.21 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie90.46 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1414.32 KB
PDF icon Recenzja 2167.77 KB
Data publikacji: wtorek, 17 marca 2015 roku, 12:00
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 11:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana