fbpx Mateusz Manicki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mateusz Manicki

Mateusz Manicki

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2016 roku

magister Biotechnologii

Mateusz Manicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biochemiczna rekonstrukcja kompleksów białkowych zaangażowanych w mitochondrialną biogenezę centrów żelazo-siarkowych ”

„Biochemical reconstitution of protein complexes involved in mitochondrial iron-sulfur clusters biogenesis”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Małgorzata Kmita, prof. dr hab. Artur Osyczka

Dyplom nr 4053.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract287.5 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie196.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1330.54 KB
PDF icon recenzja 2301.59 KB
Data publikacji: wtorek, 17 marca 2015 roku, 11:39
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 7:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana