fbpx Magdalena Mieszkowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Mieszkowska

Magdalena Mieszkowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 maja 2019 roku

magister Biotechnologii

Magdalena Mieszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola tetraspaniny CD151 w regulacji funkcji białek z rodziny ErbB – znaczenie w progresji raka gruczołu piersiowego”

„The role of tetraspanin CD151 in regulation of ErbB receptor family - implications for breast cancer progression”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Rafał Sebastian Sądej

Recenzenci: dr hab. Ewa Agnieszka Pocheć, dr hab. Błażej Rubiś

Dyplom nr 4441.


Gdańsk, 31 maja 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract178.18 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie281.81 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.35 MB
PDF icon Recenzja 2250.46 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 15:22
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 lipca 2019 roku, 12:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana