fbpx Anna Małgorzata Kostecka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Małgorzata Kostecka

Anna Małgorzata Kostecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Anna Małgorzata Kostecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowy mechanizm aktywacji białka TAp73 przez inhibitory proteasomu pochodzenia roślinnego w komórkach nowotworowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. dr hab. Jakub Adam Gołąb, prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Dyplom nr 3981.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract151.48 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie155.22 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.33 MB
PDF icon recenzja 23.01 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 14:31
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 grudnia 2015 roku, 9:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana