fbpx Joanna Chamier-Ciemińska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Chamier-Ciemińska

Joanna Chamier-Ciemińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 września 2015 roku

magister Biotechnologii

Joanna Chamier-Ciemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie profilowania mRNA do identyfikacji ludzkich płynów biologicznych w genetyce sądowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Waldemar Pawłowski, prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. nadzw. UJ, dr hab. Wojciech Branicki, , prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

Dyplom nr 3950.


Gdańsk, 18 września 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie ENG503.71 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie PL499.71 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.85 MB
PDF icon recenzja 21.99 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 14:29
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana