fbpx Monika Jadwiga Kossakowska-Zwierucho | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Jadwiga Kossakowska-Zwierucho

Monika Jadwiga Kossakowska-Zwierucho

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Biotechnologii

Monika Jadwiga Kossakowska-Zwierucho

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza cech genotypowych i fenotypowych warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na inaktywację fotodynamiczną”

„Analysis of genotypic and phenotypic features determining response to photodynamic inactivation in Staphylococcus aureus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski

Promotor pomocniczy: dr Joanna Nakonieczna
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Tadeusz Sarna

Dyplom nr 4233.


Gdańsk, 21 grudnia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract72.79 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie75.46 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1466.09 KB
PDF icon Recenzja 2470.85 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 14:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana