fbpx Alicja Anna Sznarkowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Alicja Anna Sznarkowska

Alicja Anna Sznarkowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 09 lipca 2015 roku

magister Biotechnologii

Alicja Anna Sznarkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Aktywacja białka TAp73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych pozbawionych białka p53

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Elżbieta Miączyńska, prof. dr hab. inż. Andrzej Marek Składanowski

Dyplom nr 3940.


Gdańsk, 14 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract295.8 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie292.13 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.59 MB
PDF icon recenzja 2183.03 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 14:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 8:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana