fbpx Marta Potrykus | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Marta Potrykus

Marta Potrykus

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lipca 2015 roku

magister Biotechnologii

Marta Potrykus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka molekularnego mechanizmu warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na roślinach

Characteristics of the molecular mechanism involved in the pathogenicity of bacteria from the genus Dickeya on plants

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kopromotor: dr Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Mariusz Hennig, prof. dr hab. Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 3938.


Gdańsk, 14 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract259.98 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie317.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.39 MB
PDF icon recenzja 21.82 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 13:17
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 8:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana