fbpx Magda Rybicka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magda Rybicka

Magda Rybicka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 września 2015 roku

magister Biotechnologii

Magda Rybicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza wpływu zmienności genetycznej wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawsiki

Promotor pomocniczy: dr med. Piotr Brunon Stalke
Recenzenci: dr hab. Marcin Piotr Nowotny, dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz

Dyplom nr 3956.


Gdańsk, 07 października 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract254.59 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie349.82 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.26 MB
PDF icon recenzja 21.43 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 13:12
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana