fbpx Łukasz Turczyk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Łukasz Turczyk

Łukasz Turczyk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 09 marca 2018 roku

magister Biotechnologii

Łukasz Turczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza funkcji i mechanizmu działania FGFR2 w raku gruczołu piersiowego”

„Analysis of FGFR2 function and mechanism of action in breast cancer”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Promotor pomocniczy: dr Rafał Sebastian Sądej
Recenzenci: dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW, prof. dr hab. Piotr Maria Laidler

Dyplom nr 4261.


Gdańsk, 14 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract705.58 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1007.67 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1896.45 KB
PDF icon recenzja 22.9 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:52
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 lipca 2018 roku, 12:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana