fbpx Maciej Baranowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Maciej Baranowski

Maciej Baranowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 października 2016 roku

magister Biotechnologii

Maciej Baranowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalna rejonu wiążącego substrat białek Hsp40”

Structural analysis of substrate binding region of Hsp40 molecular chaperones”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Bagiński, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Dyplom nr 4087.


Gdańsk, 28 października 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract49.95 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie51.93 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1295.85 KB
PDF icon recenzja 2188.74 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, 12:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana