fbpx Kamil Adam Demski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Kamil Adam Demski

Kamil Adam Demski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2018 roku

magister Biotechnologii

Kamil Adam Demski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział acylotransferaz typu DGAT (acyl-CoA:diacyloglicerol acylotransferaza) i acylotransferaz typu PDAT (fosfolipid: diacyloglicerol acylotransferaza) w akumulacji triacylogliceroli w nasionach wybranych roślin oleistych”

„The participation of DGAT (acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase) and PDAT (phospholipid:diacylglycerol acyltransferase) types of acyltransferases in accumulation of triacylglycerols in seeds of selected oilseed plants”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Banaś

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksandra Krystyna Królicka, prof. UG, dr hab. Dariusz Latowski

Dyplom nr 4354.


Gdańsk, 06 listopada 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract171.83 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie183.43 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 14.98 MB
PDF icon recenzja 22.62 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 listopada 2018 roku, 11:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana