fbpx Tomasz Rafał Makarewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Tomasz Rafał Makarewicz

Tomasz Rafał Makarewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2018 roku

magister Biotechnologii

Tomasz Rafał Makarewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tworzenie i zastosowanie oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika do przeprowadzania, interpretacji i wizualizacji symulacji dynamiki molekularnej”

„Creation and application of software, with graphical user interface, that allows users to carry out, analyze and visualize molecular dynamics simulations.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 4258.


Gdańsk, 01 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract262.38 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie266.75 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.33 MB
PDF icon recenzja 2398.53 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:21
Ostatnia modyfikacja: środa, 7 marca 2018 roku, 13:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana