fbpx Marcin Augustyniak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Marcin Augustyniak

Status postępowania: 
postępowanie w toku
magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji

Marcin Augustyniak

Tytuł: 
Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 
Tytuł w języku obcym: 
Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity
Promotor: 
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Kopromotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

14 czerwca 2013

Recenzenci

  • Dr hab. inż. Aleksander Herman
  • Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
  • Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract117.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie121.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.66 MB
PDF icon recenzja 2605.1 KB
PDF icon recenzja 39.27 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:59
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 9:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana