fbpx Martyna Jadwiga Filipska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Martyna Jadwiga Filipska

Martyna Jadwiga Filipska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2019 roku

magister Biotechnologii

Martyna Jadwiga Filipska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych mikroRNA na agresywny fenotyp i chemiooporność komórek płaskonabłonkowego raka płuca”

„Influence of chosen microRNAs on the aggressive phenotype and chemoresistance of lung squamous cell carcinoma”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Joanna Żaczek

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Skrzypski
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Adam Krawczyk, dr hab. Katarzyna Miękus

Dyplom nr 4454.


Gdańsk, 28 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract112.76 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie115.72 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.94 MB
PDF icon Recenzja 23.77 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 lipca 2019 roku, 12:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana