fbpx Aleksandra Taraszkiewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 czerwca 2015 roku

magister Biotechnologii

Aleksandra Taraszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem pochodnych imidazoakrydyny jako związków fotouczulających

Mechanistic aspects of Candida albicans photodynamic inactivation induced by imidazoacridinone derivatives as photosensitizing compounds

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Promotor pomocniczy: dr Joanna Nakonieczna
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. nadzw. WAT, dr hab. Alfreda Marianna Graczyk

Dyplom nr 3931.


Gdańsk, 01 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract80.03 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie212.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1821.14 KB
PDF icon recenzja 2321.71 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana