fbpx Krzysztof Melchior Gumowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Krzysztof Melchior Gumowski

Krzysztof Melchior Gumowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2017 roku

magister Biotechnologii

Krzysztof Melchior Gumowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Specyficzność substratowa białka opiekuńczego Hsp104 z drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Substrate specifity of Saccharomyces cerevisiae chaperone protein Hsp104.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek

Recenzenci: dr hab. Robert Łukasz Czajkowski, prof. dr hab. Robert Wysocki

Dyplom nr 4207.


Gdańsk, 31 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract273.26 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie279.67 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1853.82 KB
PDF icon Recenzja 2281.78 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 listopada 2017 roku, 8:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana