fbpx Krzysztof Łepek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Krzysztof Łepek

Krzysztof Łepek

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 czerwca 2016 roku

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Krzysztof Łepek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Rąbalski
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rola, prof. dr hab. Tomasz Stadejek

Dyplom nr 4039.


Gdańsk, 10 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract58.42 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie78.88 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1321.52 KB
PDF icon recenzja 22.56 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:18
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku, 8:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana