fbpx Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska

Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

magister Biotechnologii

Martyna Alicja Krejmer-Rąbalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody detekcji oraz charakterystyka genetyczna bakulowirusów infekujących gąsienice żerujące na drzewach o znaczeniu gospodarczym”

„Methods of detection and genetic characterization of baculoviruses infecting caterpillars feeding on economically important trees”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Kopromotor: dr hab. Iwona Skrzecz, prof. IBLes z Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Szołajska, dr hab. Marcin Łoś, prof. UG

Dyplom nr 4540.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract98.37 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie99.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.93 MB
PDF icon Recenzja 2214.26 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 11:14
Ostatnia modyfikacja: środa, 12 lutego 2020 roku, 14:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana