fbpx Szymon Jakub Żwirowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Szymon Jakub Żwirowski

Szymon Jakub Żwirowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 marca 2016 roku

magister Biotechnologii

Szymon Jakub Żwirowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm zależnej od białek opiekuńczych dezagregacji kompleksów złożonych z małych białek szoku cieplnego i ich substratów”

„The mechanism of chaperone-dependent disaggregation of complexes comprising small heat shock proteins and their substrates”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski, prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska

Dyplom nr 4015.


Gdańsk, 22 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract478.43 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie567.08 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1794.67 KB
PDF icon recenzja 21.4 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 marca 2016 roku, 13:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana