fbpx Julia Magdalena Majewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Julia Magdalena Majewska

Julia Magdalena Majewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 czerwca 2016 roku

Master of Science

Julia Magdalena Majewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalno-funkcjonalna oddziaływania desulfurazy cysteinowej Nfs1(Isd11) z białkami uczestniczącymi w syntezie centrów żelazo-siarkowych”

Structure-function bases for the interaction of cysteine desulfurase Nfs1(Isdl1) with other components of FeS cluster biogenesis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Małgorzata Chacińska, prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra

Dyplom nr 4040.


Gdańsk, 10 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract86.03 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177.35 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 13.76 MB
PDF icon recenzja 25.6 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 czerwca 2016 roku, 14:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana