fbpx Monika Gołuńska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Gołuńska

Monika Gołuńska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 czerwca 2016 roku

magister Biotechnologii

Monika Gołuńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ adenozyny na fenotyp inwazyjny mysiego czerniaka B16F10”

„Influence of Adenosine on Invasive Phenotype of Murine B16F10 Melanoma”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Kopromotor: prof. dr hab. Wojciech Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż, prof. GUMed, dr hab. Michał Aleksander Żmijewski,

Dyplom nr 4052.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract183.79 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie258.44 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 13.48 MB
PDF icon Recenzja 2386.27 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 czerwca 2016 roku, 12:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana