fbpx Maria Wanda Skrzypkowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Maria Wanda Skrzypkowska

Maria Wanda Skrzypkowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 czerwca 2017 roku

mgr biotechnologii

Maria Wanda Skrzypkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność komórek progenitorowych śródbłonka w nadciśnieniu tętniczym.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maria Myśliwska

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab.Tomasz Drewa

Dyplom nr 4177.


Gdańsk, 29 czerwca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract353.23 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie350.84 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1236.62 KB
PDF icon recenzja 2134.81 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 9:33
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 lipca 2017 roku, 10:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana