fbpx Aleksandra Maria Wawrzycka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Aleksandra Maria Wawrzycka

Aleksandra Maria Wawrzycka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2017 roku

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Aleksandra Maria Wawrzycka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm wiązania polimerazy III Escherichia coli z origin plazmidu RK2”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska, prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski

Dyplom nr 4153.


Gdańsk, 14 kwietnia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstrakt111.31 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie195.67 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.67 MB
PDF icon Recenzja 21.1 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 12:28
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 8:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana