fbpx Alicja Grudowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Alicja Grudowska

Alicja Grudowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 września 2015 roku

magister Biologii w zakresie biologii molekularnej

Alicja Grudowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola tetraspaniny CD151 w progresji raka gruczołu krokowego 

Tetraspanin CD151 in progression of prostate cancer

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska, prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Dyplom nr 3949.


Gdańsk, 18 września 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract204.07 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie208.3 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.86 MB
PDF icon recenzja 21.83 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 12:16
Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 października 2015 roku, 8:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana